Iedereen die wel eens een gemeente- of milieucontrole heeft gehad, kan ermee geconfronteerd zijn. De periodieke inspectie van de branders van de spuitcabine(s).
Branders boven de 100 kW moeten inderdaad periodiek gekeurd worden, maar hoe vaak?
Vroeger was de bepaling opgenomen in het Activiteitenbesluit, maar sinds enige tijd is dit de BEMS (Besluit Emissie eisen Middelgrote Stookinstallaties). In de regelgeving is de definitie van een ketelinstallatie “een installatie, bestaande uit een ketel waarin brandstof wordt verstookt, welke verbranding in hoofdzaak is bedoeld om kracht op te wekken of om warmte over te dragen aan water of stoom dan wel een combinatie daarvan”. Daar gaat de regelgeving dus eigenlijk al nat, want onze ketelinstallaties dragen de hitte over aan de lucht. Dus de branders vallen niet onder keuringsplicht? Formeel misschien niet, maar de zorgplicht geldt voor elk bedrijf, dus eigenlijk moet het weer wel.
De regelgeving beschrijft een inspectie op een gasgestookte installatie van ten minste eens per vier jaar. Elke branderinstallatie moet formeel een EBI (Eerste Bijzondere Inspectie)-keuring ondergaan. Daarbij wordt de complete stookinstallatie en de omgeving waar deze staat beoordeeld. Op basis hiervan wordt de keuringsinterval bepaald. Tijdens elke keuringsinterval (PI) wordt de stookinstallatie beoordeeld en gekeurd op basis van de informatie die in het EBI verslag is beschreven. De PI kan dus niet zonder de EBI!! Daarnaast dient er elk jaar periodiek onderhoud plaats te vinden waarbij de brander zelf wordt schoon gemaakt, wordt afgesteld en er een stookrapport wordt uitgevoerd.
Zowel de EBI als de PO is niet in de BEMS beschreven, dus formeel hoeft er alleen een PI (Periodieke Inspectie) uitgevoerd, maar dat kan niet, omdat je daarvoor een EBI nodig hebt.

Lekker duidelijk dus. Volgens de wetgever is het dus eens in de zoveel tijd inspecteren van de brander veiliger dan eens per jaar de brander uit elkaar sleutelen, afstellen en schoonmaken……

De vraag is alleen op basis waarvan degene die de EBI uitvoert de interval van inspectie bepaalt. Dat zoek ik op dit moment uit…….