Na bijna 10 jaar uitvoeren van energie-audits bij autoschadebedrijven kom ik er steeds meer achter dat een energie-audit veel meer kan betekenen dan het laten zien wat men verbruikt en welke (groot)verbruikers hier tegenover staan.

Het energieverbruik kan maatgevend zijn voor wat betreft het zichtbaar maken van het werkaanbod, efficiency, doorstroomsnelheid, “good house keeping”.
Maar het geeft natuurlijk ook aan wat men verbruikt en of dit ongeveer klopt met de verbruikers die er zijn. En laten we vooral de prijzen niet vergeten, betalen we niet te veel?

Met een energie-audit komt u dus heel veel van uw bedrijfsvoering te weten en los van dat, u wilt toch ook weten of u niet te veel verbruikt of te veel betaalt?