Afgelopen week lees ik een artikel over gecombineerde audits zodat je als bedrijf de lasten kan verlichten. Ik heb de Focwa gevraagd welke rol zij daarin speelt, maar geen gehoor. Deze propaganda-achtige teksten hebben via deze partij dus helemaal geen inhoud, temeer omdat aan de andere kant via de garantiebewijzen een onvoorstelbaar onnodige kostenpost en administratieve last wordt gekweekt.

Je moet ze genereren, je moet ze betalen, de auditors controleren of je ze uitgeeft, blablabla. Het uiteindelijke doel en waar het om ging verhuist naar de achtergrond en dat is:

– controleren OF de consument inderdaad de vier jaar garantie krijgt die is afgesproken
– controleren wat het verloop van de gelden is binnen het garantiefonds.

Er wordt alleen gecontroleerd OF de garantiebewijzen worden uitgegeven en wat er daarna gebeurt?

Dus denk ik dat je het hele garantiefondscircus zou moeten afschaffen en ik zal ook uitleggen waarom:

Die enkele keer dat een klant aanspraak wil maken op het Garantiefonds, dat kan de Focwa gemakkelijk zelf betalen.
Het autoschadebedrijf verstrekt de garantie van 4 jaar en in principe is de factuur het garantiebewijs.

Weer een lastenverlichting!!